Místní knihovna Racková


Úvod

Znak obce Racková

Racková, se zeměpisnými souřadnicemi o hodnotách 49°16’’ SŠ a 17°37’’ VD, se nachází  v blízkosti krajského města Zlín (cca 8km) v lokalitě na výběžku terénní vlny, zvedající se nad rovinou Fryštacké brázdy v nadmořské výšce 230 m. 

Obec má svoji administrativní budovu, ve které jsou kanceláře Obecního úřadu. Součástí budovy je také knihovna. Knihovna se nachází v prvním patře budovy, vlevo na konci chodby. 

Knihovna obsahuje staré knížky - beletrii, naučné, pro děti a mládež, pohádky, ale také nové populární knížky pro dospělé i děti, které se každý rok obměňují v rámci výměnných fondů.

Od roku 2002 na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Obecním úřadem v Rackové, metodicky vedou Místní knihovnu v Rackové pracovnice Obvodní knihovny Jižní Svahy ve Zlíně

Kontakt: 577 911 582  E-mail: knihovna.rackova@gmail.com